Dualar

Havas ilmi, dua, sure ve ayetlerden oluşturulan tılsımlı yazılar ilmidir. Havas ilminin, arkasında, yazıları harekete geçiren, Ledun ilmi, yani ruhaniyet vardır. Havas ilmi, çeşitli ruhani varlıklar tarafından işleme konulan komutlardır. Örneğin Kuran’da her sure ve ayeti getiren ruhani değişik varlıklar vardır.

Call Now Button

https://www.medyum.net/